Radiant Colors

Bên cạnh sự tài trợ của hãng máy xăm, Saigon Tattoo Club còn nhận được sự tài trợ của hãng mực Radiant Colors của Mỹ.

Tags: