Artist BÌNH PEACE

Rời xa quê hương Tam Kỳ vào Sài Gòn theo đuổi niềm đam mê xăm, Artist Binh Peace đã học tập và rèn luyện tại Saigon Tattoo Club ngay từ những ngày đầu chập chững. Anh chuyên các thể loại hình xăm theo phong cách Maori, Hoa Văn, Geometric, Dot Work và những hình theo trường phái trừu tượng. Với trí tưởng tượng phong phú và khả năng hội họa của mình, Artist Binh Peace sẽ còn tiến xa trong tương tai với nhiều tác phẩm xăm độc đáo.

                       CÁC TÁC PHẨM DO ARTIST BÌNH PEACE THỰC HIỆN          

                            

Tags: